Yer: Bilkent Üniversitesi Mithat Çoruh Amfi

Bildiri Gönderim Son Tarihi:

2 Eylül 2022

Son Kayıt Tarihi:

6 Eylül 2022

Toplantı Tarihi:

9 Eylül 2022

TOPLANTI KONULARI

  • Fotoalgılayıcılar
  • Elektro-Optik Malzeme ve Cihazlar
  • Lazerler
  • Doğrusal Olmayan Optik Aygıtlar
  • Tümleşik Optik
  • Optik Lifler
  • Modelleme ve Simulasyon Yöntemleri
  • Ölçüm ve Değerlendirme Teknikleri
  • Kuantum Optiği
  • Nanofotonik Aygıtlar ve Sistemler

HAKKINDA

Bu toplantı, ulusal boyutta optik, elektro-optik ve fotonik konularına yönelik yıllık tek bilimsel toplantı serisi olan Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştaylarının 23.’sünü oluşturmaktadır. Optik, elektro-optik ve fotonik alanlarının yüksek teknoloji dahilinde ekonomik katkısı büyük, savunma ve sağlık gibi stratejik sanayilerde uygulamaları geniştir. Bu nedenlerden dolayı, bu konularda ulusal düzeyde gelişmemizle birlikte bulunduğumuz düzeyin bilinmesi ve ilerletilmesi önemlidir.

Bu toplantıda, ülke çapında optik, elektro-optik ve fotonik konularında akademide ve endüstride araştırma ve geliştirme çalışması yapan gruplar (bilim insanları, yöneticiler, mühendisler, lisansüstü öğrencileri vs.) bir araya gelecek ve çalışmalarını birbirlerine sunup, tanışma, görüşme ve tartışma olanağı bulacaklardır. Bu, gruplar arası ortak çalışmaların başlatılmasına, karşılıklı destek ve fikir alışverişinde bulunulmasına ve ortak proje başvuruları (örneğin, Avrupa Birliği Çerçeve Programları) için çalışmalar yapılmasına ön ayak olacaktır.

Bu şekilde, bu toplantının optik, elektro-optik ve fotonik konularında ülkemizin bilim ve teknoloji çalışmalarına yarar ve katkı sağlaması beklenmektedir.

ORGANİZASYON

PROGRAM

10:00-10:15 – AÇILIŞ KONUŞMALARI

1.SEANS KONUŞMALARI

10:15-11:00 –Prof.Dr. Cengiz Özkan – California Riverside Üniversitesi

11:00-11:30 – MOLA

2.SEANS KONUŞMALARI

11:30-12:00 – Dr. Aydın Yeniay – Tübitak
12:00-12:30 – Prof.Dr. Evren Mutlugün, AGÜ
12:30-13:00 – Prof.Dr. Pınar Mengüç, Özyeğin Üniversitesi

13:00-13:45 – ÖĞLE ARASI

13:00-14:45 – POSTER SEANSI

3.SEANS KONUŞMALARI

14:45-15:30 – Prof.Dr. Mihri Özkan – California Riverside Üniversitesi
15:30-16:00 – Dr. Çağlar Ataman, IMTEK-Freiburg
16:00-16:30 – Dr. Erdinç Tatar, Bilkent Üniversitesi
16:30-16:45 – Tahsin Öztürk, Numesys
16:45-17:00 – Yiğit Uysallı, Optofil

17:00 – POSTER ÖDÜL TÖRENİ, KAPANIŞ KONUŞMALARI

17:30 – KOKTEYL

Geçmiş FOTONİK Çalıştayları

DESTEKLEYİCİLER (SPONSOR)

Ana Destekleyici

Destekleyiciler