13 EYLÜL 2024

Yer: Bilkent Üniversitesi Mithat Çoruh Konferans Salonu

06 Eylül 2024

Bildiri Son Gönderim Tarihi

12 Eylül 2024

Son Kayıt Zamanı

13 Eylül 2024

Toplantı Tarihi

Hakkında

Bu toplantı, ulusal boyutta optik, elektro-optik ve fotonik konularına yönelik yıllık tek bilimsel toplantı serisi olan Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştaylarının 25.’sini oluşturmaktadır. Optik, elektro-optik ve fotonik alanlarının yüksek teknoloji dahilinde ekonomik katkısı büyük, savunma ve sağlık gibi stratejik sanayilerde uygulamaları geniştir. Bu nedenlerden dolayı, bu konularda ulusal düzeyde gelişmemizle birlikte bulunduğumuz düzeyin bilinmesi ve ilerletilmesi önemlidir.

Bu toplantıda, ülke çapında optik, elektro-optik ve fotonik konularında akademide ve endüstride araştırma ve geliştirme çalışması yapan gruplar (bilim insanları, yöneticiler, mühendisler, lisansüstü öğrencileri vs.) bir araya gelecek ve çalışmalarını birbirlerine sunup, tanışma, görüşme ve tartışma olanağı bulacaklardır. Bu, gruplar arası ortak çalışmaların başlatılmasına, karşılıklı destek ve fikir alışverişinde bulunulmasına ve ortak proje başvuruları (örneğin, Avrupa Birliği Çerçeve Programları) için çalışmalar yapılmasına ön ayak olacaktır.

Bu şekilde, bu toplantının optik, elektro-optik ve fotonik konularında ülkemizin bilim ve teknoloji çalışmalarına yarar ve katkı sağlaması beklenmektedir.

TOPLANTI KONULARI
 • Fotoalgılayıcılar
 • Elektro-Optik Malzeme ve Cihazlar
 • Lazerler
 • Doğrusal Olmayan Optik Aygıtlar
 • Tümleşik Optik
 • Optik Lifler
 • Modelleme ve Simulasyon Yöntemleri
 • Ölçüm ve Değerlendirme Teknikleri
 • Kuantum Optiği
 • Nanofotonik Aygıtlar ve Sistemler

PROGRAM

09:45-10:00

AÇILIŞ KONUŞMALARI

10:00-11:15 
1.SEANS KONUŞMALARI 

10:00-10:45 Murat Karataş, ASELSAN

10:45-11:15 Hümeyra Çağlayan, Tampere Üniversitesi

11:15-11:45
KAHVE MOLASI

11:45-13:00
2.SEANS KONUŞMALARI

11:45-12:30 Uğur Teğin, Koç Üniversitesi

12:30-13:00 Mustafa Ordu, Bilkent Üniversitesi

13:00-15:00
YEMEK VE POSTER SEANSI

15:00-16:30
3.SEANS KONUŞMALARI

15:00-15:30 Doğan Uğur Sakarya, ROKETSAN

15:30-16:00 Süleyman Özçelik, Gazi Üniversitesi

16:00-16:30 Hakan Usta, Abdullah Gül Üniversitesi

16:30-17:00
POSTER ÖDÜLLERİ TÖRENİ

17:00

KAPANIŞ

DESTEKLEYİCİLER

Ana Destekleyici

Destekleyiciler

FOTONİK ÇALIŞTAY

KAYIT / BAŞVURU

“WORD” ve “PDF” formatında birden fazla dosya yükleyebilirsiniz.

NOT: – Bildiri özetlerinin ekte yer alan format çerçevesinde word ve pdf formatında birlikte kayıt sırasında eklenmesi gerekmektedir. Sadece pdf olarak eklenmiş olan bildiriler kabul edilmeyecektir. FOTONİK bildiri gönderim şablonu için tıklayınız.
 • Posterlerin eklenmesine gerek bulunmamaktadır. Posterler Çalıştay günü basılı olarak getirilerek sunulacaktır.
 • Tarafınıza bildiri gönderim son tarihinden 2 gün sonrasına kadar aksi bir mail iletilmediği durumda bildiriniz kabul edilmiş sayılacaktır.
 • Tarafınıza ayrıca kayıt onay maili gönderilmeyecektir.

EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ

Organizasyon Komitesi tarafından belirlenecek jüri üyeleri sunulacak posterleri aşağıda verilen kriterlere göre değerlendirecek ve puanlayacaktır. En yüksek puanı alan ilk üç (3) poster, en İyi Poster Yarışmasının birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olarak çalıştay sonunda açıklanacak ve kazananlara ödülleri takdim edilecektir. Ödül miktarları birinci, ikinci ve üçüncü için 3000 TL, 1800 TL ve 1200 TL olarak belirlenmiştir.
Değerlendirme Kriterleri

 1. Araştırmanın önemi ve sonuçların değeri,
 2. Sorunun çözümlenmesi ve tartışmanın anlaşılırlığı,
 3. Verilerin sunumunda grafik ve/veya tabloların etkili kullanımı,
 4. Posterin düzeni ve biçimi,
 5. Araştırmanın daha önce bir konferansta sunulup sunulmadığı,
 6. Posterler 90 cm (en) x 120 cm (boy) ebatlarında panolara sığacak şekilde hazırlanmalıdır. Poster dili Türkçe ya da İngilizce olabilir.